*

LÝ TƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Love people, and empower peopleVới mục tiêu công ty tiếp tục vững mạnh cùng với các doanh nghiệp Nhật Bản

Chúng tôi, tập đoàn Emar hoạt động với lý tưởng 「Yêu con người, phát triển con người」,

dẫn đầu trong công cuộc toàn cầu hóa công nghiệp dịch vụ nguồ nhân lực, công nghiệp chế tạo đã tuyển dụng lao động Châu Á và Nhật bản để mở rộg nghiệp vụ. Tiếp tục cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng dựa trên việc nhận thầu sản xuất làm cốt yếu.
Công cuộc toàn cầu hóa của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và phái cử lao động. Chúng tôi đã thành lập công ty 「Emar Việt Nam Co.ltd」nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Tiếp tục mở rộng đa dạng nghiệp vụ như kinh doanh cho thuê căn hộ, tư vấn, IT