MỞ RỘNG HỆ THỐNG THỰC
TẬP SINH KỸ NĂNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tập đoàn Emar tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam và giới thiệu vào các doanh nghiệp khách hàng trên quan điểm hợp tác quốc tế và đóng góp quốc tế

 1. Hệ thống thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài là hệ thống tiếp nhận nguồn lao động trẻ của các nước trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ truyền thụ tri thức, kỹ thuật, kỹ năng của các nước tiên tiến, nhằm tiến hành đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo trong việc tái thiết công nghiệp và phát triển kinh tế tại nước đang phát triển

  Thường tiến hành 「Quản lý tập thể 」 (tập thể phi lợi nhuận 「nghiệp đoàn」tiếp nhận, thực hiện đào tạo kỹ năng tại các công ty được bảo trợ). Đào tạo ngắn hạn sau khi đến Nhật (học luật lao động, luật nhập cảnh, hướng dẫn đời sống và dạy tiếng Nhật) để đạt được kỹ năng thực tế thông qua quan hệ lao động với các doanh nghiệp
HỆ THỐNG THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TẬP ĐOÀN EMAR

Nghiệp đoàn Kanto Engineering tại tập đoàn Emar tiến hành tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, và tiến hành giới thiệu đến các doanh nghiệp

 • Xác định cơ quan phái cử

  Mục đích

  • Nâng cao công nghệ SX của đất nước
  • Tăng năng suất và cải thiện hoạt động KD của DN
 • Nghiệp đoàn Kanto Engineering tại tập đoàn Emar
  Được Bộ nông lâm ngư nghiệp; Bộ kinh tế, TM và công nghiệp; Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng và du lịch cấp phép
 • Công ty Nhật tiếp nhận

  Mục đích

  • Góp phần hạ chi phí SX
  • Củng cố quan hệ với DN nước ngoài
  • Quốc tế hóa kinh doanh
 • Nước phái cử

  Mục đích

  • Tăng cường cải thiện đời sống nghiệp vụ bản thân bằng cách học kỹ năng và áp dụng sau khi về nước
※ Sau khi kết thúc kỳ thực tập (tối đa 3 năm), tuy nhiên có thể kéo dài lên đến 5 năm nếu TTS thuộc diện chính sách khẩn về nhân lực trong ngành xây dựng
 • Technical Intern Training Program of Emar groupimage1
 • Technical Intern Training Program of Emar groupimage2

QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 1. Nắm vững về nhu cầu thực tập
  • Gặp gỡ, đăng ký
  • Tuyển chọn TTS kỹ năng nước ngoài qua cơ quan phái cử tại VN
 2. Sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn
  • Doanh nghiệp tiếp nhận phỏng vấn tại địa phương (có thể nhờ nghiệp đoàn đi thay), cơ quan phái cử dạy tiếng Nhật
  • Làm đơn xin visa, giấy chứng nhận tư cách lưu trú
 3. Thủ tục xuất nhập cảnh
  • Đón tại sân bay khi nhập cảnh
  • Học tập trung (160 giờ)
  • Sau khi kết thúc khóa học tập trung, đưa TTS đến các xí nghiệp thực tập
 4. TTS kỹ năng số 1 (1 năm)
  • Cho phép thay đổi tư cách lưu trú
  • Chuyển TTS đậu kỳ thi kỹ năng thành TTS kỹ năng số 2
 5. TTS kỹ năng số 2 (2 năm)
  • Tham dự kỳ thi kiểm tra kỹ năng
  • Đánh giá kết quả thực tập (JITCO)
 6. Về nước