Văn phòng/ tập đoàn

Nhận thầu sản xuất

Building materials, materials assembly processing industry
  • Ishige officeJoso-shi, Ibaraki
  • Hisai officeTsushi-shi, Mie
  • Iwai officeBando-shi, Ibaraki
  • Daiwa officeShimotsugagun, Tochigi
  • Tsurumi officeYokohama-shi, Kanagawa
Electronics manufacturing assembly industry
  • Kariya officeAnjo-shi, Aichi

Company History

1999July,7th
Công ty TNHH Emar formed to provide integrated human resource service on July,7th,1999
2005September,7th
EMAR Vietnam Co., Ltd., an IT company was founded as 100% Japanese owned in Vietnam, which is the first overseas company in the group.
2007July
A temporary staffing company, KAISHIN Co., Ltd. and Nghiệp đoàn kanto engineering were founded.
2008
Ngày thành lập another human resource services firm, InterCareer Co., Ltd. located in Nagoya.
2011November,1st
KAISHIN Staff Co., Ltd. (former KAISHIN Co., Ltd.) and EMAR Tokai Co., Ltd. (former InterCareer Co., Ltd.) were established.
2014December
EMAR Tokai Co., Ltd. and KAISHIN Staff Co., Ltd. were merged with EMAR Co., Ltd.
2015March
EMAR Vietnam Co., Ltd. becomes wholly-owned subsidiary company of EMAR Co., Ltd.

Thông tin tuyển dụng

Bạn có muốn tận dụng kỹ năng và nghề nghiệp tại tập đoàn Emar không?
Hãy cùng chúng tôi chiêu mộ những người hướng đến mục tiêu trường thành cùng xí nghiệp toàn cầu hóa