Văn phòng/ tập đoàn

Nhận thầu sản xuất

Building materials, materials assembly processing industry
  • Ishige officeJoso-shi, Ibaraki
  • Hisai officeTsushi-shi, Mie
  • Iwai officeBando-shi, Ibaraki
  • Tsurumi officeYokohama-shi, Kanagawa
Electronics manufacturing assembly industry
  • Kariya officeAnjo-shi, Aichi

Company History

1999
thành lập "Công ty cổ phần EMAR"
2005
thành lập " EMAR Việt Nam" ở Việt Nam, là công ty nước ngoài đầu tiên
2007
thành lập "Công ty cổ phần KAISHIN" nhận thầu sản xuất và " Nghiệp đoàn Kanto Engineering" tiếp nhận thực tập sinh người nước ngoài
2008
thành lập " Công ty cổ phần INTERCAREER" với dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực tổng hợp có trụ sở tại thành phố Nagoya, là cứ điểm ở khu vực miền trung.
2014
thành lập " văn phòng Nishi Nihon" thuộc công ty cổ phần EMAR ở thành phố Anjo và bắt đầu hoạt động nhà máy OEM.
2017
"Công ty cổ phần KAISHIN" có giấy phép về lĩnh vực phái cử lao động
2018
"Công ty cổ phần KAISHIN" có giấy phép về lĩnh vực giới thiệu việc làm tính phí
2020
thành lập " văn phòng Okayama" thuộc công ty cổ phần KAISHIN ở thành phố Okayama

Thông tin tuyển dụng

Bạn có muốn tận dụng kỹ năng và nghề nghiệp tại tập đoàn Emar không?
Hãy cùng chúng tôi chiêu mộ những người hướng đến mục tiêu trường thành cùng xí nghiệp toàn cầu hóa