CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tập đoàn Emar chúng tôi nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ và xử lý thích đáng thông tin cá nhân của khách hàng.
Để khách hàng có thể yên tâm sử dụng website của công ty, chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ biện pháp bảo vệ và xử lý thích đáng đối với thông tin do khách hàng cung cấp dựa trên các chính sách cơ bản về bảo mật thông tin cá nhân, và thiết lập chính sách bảo mật trên website.

1Định nghĩa về thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể
 • Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, công việc, số điện thoại, email
Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm xử lý và bảo mật về bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng trên các website liên kết với công ty chúng tôi
2Về việc thu thập thông tin cá nhân
 • Giải thích về những thông báo quan trọng, bảo trì, vận hành hệ thống
 • WEB và dịch vụ tại công ty
 • Chuyển phát và gửi tin bằng FAX, DM, tạp chí điện tử nhằm quảng bá dịch vụ tại công ty
 • Chuyển phát và cung cấp khi khách hàng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của công ty
3Về việc cung cấp thông tin
cá nhân cho bên thứ 3

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ những trường hợp sau đây

 • Nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng
 • Không thể nhận dạng hoặc xác định cụ thể cá nhân khách hàng
 • Nhận được yêu cầu nghĩa vụ pháp lý từ cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp
4Quản lý thông tin cá nhân của khách hàng
 • Chúng tôi nỗ lực quản lý thích đáng thông tin cá nhân của khách hàng bằng sự nghiêm ngặt của người quản lý phụ trách
 • Chúng tôi cố gắng duy trì chế độ bảo mật trang web nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ, truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Chúng tôi tiến hành cam kết giữ bí mật với bên cung cấp thông tin cá nhân, nỗ lực bảo mật và xử lý thích hợp thông tin cá nhân của khách hàng nhằm ngăn chặn việc tiết lộ, tái cung cấp cho bên thứ ba và rò rỉ thông tin
5 Về vấn đề hủy bỏ, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng
Trường hợp chính bản thân khách hàng yêu cầu hủy bỏ, bổ sung, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân hiện công ty đang lưu trữ, xin hãy gửi yêu cầu đến công ty. Trừ những thủ tục đặc biệt được quy định theo pháp luật, công ty sẽ tiến hành hủy bỏ, bổ sung, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên pháp lệnh quy định trong trường hợp xác nhận được chỉnh khách hàng yêu cầu tiến hành điều tra
6Nơi liên hệ

Nếu quý khách gặp vướng mắc về những vấn đề nêu trên, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau

Nơi liên hệ về thông tin cá nhân

Địa chỉ liên hệ
:Công ty TNHH Emar Việt Nam
Tochigi-ken, oyama-shi, inuzuka 1-3-5
Số điện thoại
:0285-30-3555 (Đại diện)