1. 2017

★★TUYỂN GẤP★★

★★★Công việc tại Tochigi-ken★★★

Công việc ngắn hạn. Nhận vào làm ngay!

【Nội dung công việc】 Sản xuất, đóng gói thực phẩm
【Lương giờ 】 1000yen~
【Thời gian làm việc】 8:00~17:00 17:00~26:00
【Nơi làm việc】 Tochigi-ken, shimotsuke-shi
【Số lượng】 30 người
【Yêu cầu】 nam nữ