1. 2017
Recruting

2017.5.25

★★★Công việc tại Tochigi-ken★★★Công việc ngắn hạn. Nhận vào làm ngay!【Nội dung công việc】 Sản xuất, ...

Recruting

2017.4.24

★★★Công việc tại Gunma-ken★★★Công việc số 008【Nội dung công việc】 Xuất hàng bẳng xe nâng, n...

Recruting

2017.4.24

★★★Công việc tại Ibaraki-ken★★★Công việc số 005【Nội dung công việc】 Sắp xếp, lau dọn xưởng...

Recruting

2017.4.24

★★★Công việc tại Tochigi-ken★★★Công việc số 002【Nội dung công việc】 Mạ linh kiện kim loại đ...